АРХІТЕКТУРНЕ ПРОЄКТУВАННЯ

Архітектурне проєктування – це шлях, з нашою професійною допомогою, від бажання замовника до об’єкта, готового для життя, роботи, відпочинку, безпечної та естетичної насолоди, що викликає почуття.
Тільки спільна плідна робота замовника та архітектора дозволить пройти цей шлях!
Від замовника вимагається розуміння бажаного результату, ентузіазм у досягненні мети та повна довіра архітектору!
Від архітектора вимагається вміння чути замовника, «перекладати» його бажання на мову архітектури — об’ємно-просторових та кольорових рішень, композиційних акцентів, ергономіки, пропорцій і, звичайно краси, користі, міцності та безпеки.
Вкрай рідкісні випадки, коли без допомоги архітектора створюються об’єкти, що дійсно стоять, радують око сучасників і нащадків. І хоча в нас чомусь поширена думка, що кожен сам собі будівельник, є такий факт, що Харків не був би тим містом, яке ми знаємо, без своєрідних та неповторних проєктів Бекетова, Ржепішевського, Покровського, Величко, Корнєєнка, Васильєва та інших гідних фахівців. І як багато прикладів, коли будівництво, реконструкція або облицювання фасадів проходять без залучення архітектора. Це стосується будь-якого міста, селища чи архітектурного об’єкту всього нашого цивілізованого світу. Адже слово Архітектор із давньогрецької перекладається як Архі – головний і тектор – будівельник, тобто головний будівельник. Отже, ще у Стародавньому світі люди сприймали архітектора, як головну людину під час будівництва.ьо

Архітектурне проєктування поділяється на кілька етапів:

Етап 1: постановка задачі, виїзд на місце, виконання необхідних вимірів, отримання вихідних даних: геодезична зйомка, геологія, складання технічного завдання;
Етап 2: виконання стадії «Ескізний проєкт» — «ЕП», що складається з візуалізацій зовнішнього вигляду, схеми генплану, планувань, розрізів та фасадів, а також основних техніко-економічних показників;
Етап 3: виконання стадії «Проєкт» — «П», який може складатися не тільки з архітектурних креслень — «АР», але й інших розділів проєкту, таких як: генеральний план «ГП», технологія «ТХ», водопровід та каналізація » ВК», опалення, вентиляція та кондиціонування «ОВіК», конструкції металеві та залізобетонні «КМ» та «КБ», електротехнічні рішення «ЕТР», пожежна сигналізація/повідомлення про пожежу/пожегасіння «ПС», «ПП» та «АПГ», а також пояснювальна записка «ПЗ». Цей комплект креслень виконується нами з дотриманням усіх чинних і правил у сфері проектування і за необхідності може проходити всі необхідні погодження та експертизу проєкту.
Етап 4: виконання стадії «Робочий проєкт» — «РП». Це більш деталізована стадія «Проєкт», доповнена необхідними кресленнями для видачі на будмайданчик і виконана відповідно до чинних норм і правил.
Етап 5: ведення авторського нагляду за перебігом будівельних робіт. Це — комплексне ведення проєкту, що включає регулярні або за необхідністю виїзди проектувальника або групи проєктувальників на будмайданчик з метою контролю правильності виконання будівельних робіт і вирішення питань, що виникають в ході будівництва, а вони, звичайно ж, виникають завжди.

Наше архітектурне проєктування

Види діяльності

Архітектурне
проєктування

ПЕРЕЙТИ

Архітектурна
візуалізація

ПЕРЕЙТИ

Реконструкція
будівель та споруд

ПЕРЕЙТИ

Дизайн
інтер'єрів

ПЕРЕЙТИ

Облицювання
фасадів

ПЕРЕЙТИ

Авторський
нагляд

ПЕРЕЙТИ

Начните вводить текст и нажмите клавишу Enter для поиска